Het ontstaan

Wat spontaan begon…

Vlak voor de morgendienst van 15 mei 2011 was er een spontaan overleg tussen enkele mannen van de gemeente en de organist om het maar gewoon een keer te wagen een vers van Psalm 119, welke in die tijd elke zondagochtend als antwoord op de Wet des HEEREN gezongen werd, met bovenstem te gaan zingen. De bovenstem van Psalm 119 was namelijk net ingestudeerd met de jeugdvereniging voor het afscheid van onze toenmalige predikant Ds. P. den Ouden.

Bij het inzetten van vers 67 viel, zoals gehoopt, een deel van de jeugd bij met het zingen van de bovenstem. Verschrikt zag je de gemeente en de predikant om zich heen kijken met van: “Wat gebeurd hier nu?” Deze dienst is geworden tot de oorsprong van het zingen met bovenstem in de Friese Noordelijke Wouden tijdens de erediensten.

Het zingen met bovenstem in de dienst werd zo positief ontvangen en wekte een dusdanige enthousiasme op dat in de opvolgende maanden het eerste bovenstemboekje werd samengesteld met 29 psalmen en ‘De Tien Geboden des HEEREN’ voor zowel de zang als het orgel. In 2013 is er een nieuwe uitgave gekomen van het orgelboek en (oefen) zangboekjes met 64 psalmen, 6 van de enige gezangen en het Lutherlied.

Om er voor te zorgen dat het zingen van de bovenstem ‘ordelijk’ zal plaatsvinden zijn er afspraken gemaakt tussen de ‘bovenstemmers’ onderling en de organist over welke verzen er tijdens de dienst gezongen worden met bovenstem en welke bovenstemmelodie van de betreffende psalmen.